Thursday, October 13, 2005

Farnie Hokkien Song....

http://blog.galvintan.com/?p=97

Sigh... wa ma ai ji pa ban... gua lai bin kong ai, mo ji pa ban, mo ai lin... ah ni wa puay chap hei ka wu ai lin lor...

bo bian... pai si buai toto liao...

No comments:

Popular Posts